This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR Get Genuine Kit (GGK) 1 giấy phép

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Microsoft
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
4YR-00170
Hạng mục
Hệ điều hành là một chương trình sẽ khởi động đầu tiên khi bạn bật máy tính hay máy chủ. Tất cả các ứng dụng khác đều phụ thuộc vào sự điều hành chính xác của hệ thống này. Một số ví dụ các hệ điều hành phổ biến là Microsoft Windows, Mac OS và Linux.
Hệ điều hành
Icecat Product ID :
Data-sheet quality: created/standardized by Icecat
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created by   Microsoft: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 6546
Thống kê này được dựa trên 97136 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 94642 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 02 Jun 2018 22:23:44
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR Get Genuine Kit (GGK) 1 giấy phép:
This short summary of the Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR Get Genuine Kit (GGK) 1 giấy phép data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR, Đồi tác dịch vụ vận chuyển (DSP), Get Genuine Kit (GGK), 1 giấy phép, 20 GB, 2 GB, 1 GHz

Long summary description Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR Get Genuine Kit (GGK) 1 giấy phép:
This is an auto-generated long summary of Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR Get Genuine Kit (GGK) 1 giấy phép based on the first three specs of the first five spec groups.

Microsoft Windows 8.1 Pro, 64-bit, OEI, GGK, NOR. Loại phần mềm: Đồi tác dịch vụ vận chuyển (DSP), Loại giấy phép: Get Genuine Kit (GGK), Số lượng giấy phép: 1 giấy phép. Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu: 20 GB, RAM tối thiểu: 2 GB, Tốc độ vi xử lý tối thiểu: 1 GHz. Phiên bản ngôn ngữ: Tiếng Na Uy, Kiểu đa phương tiện: DVD

Giấy phép
Loại phần mềm *
Đồi tác dịch vụ vận chuyển (DSP)
Loại giấy phép *
Get Genuine Kit (GGK)
Số lượng giấy phép *
1 giấy phép
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Không gian ổ đĩa cứng tối thiểu
20 GB
RAM tối thiểu
2 GB
Tốc độ vi xử lý tối thiểu
1 GHz
Các yêu cầu dành cho hệ thống
Yêu cầu tối thiểu về độ phân giải màn hình
1366 x 768 pixels
Ổ CD-ROM cần có
Yes
Hỗ trợ kiến trúc
Máy tính 64-bit *
Yes
Tính năng
Phiên bản ngôn ngữ *
Tiếng Na Uy
Kiểu đa phương tiện
DVD
Quốc gia Distributor
Sverige 1 distributor(s)