Disclaimer

Disclaimer

De door Icecat en haar partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Icecat alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Icecat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Icecat worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Icecat.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Icecat.biz omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlands recht is van toepassing.

Bij de prijs- en voorraadopgaven op de site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke of bedrijfssituatie van toepassing zijn. De prijs- en voorraadopgaven zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Als gebruiker van Icecat.biz dient u zich te houden aan de Open Icecat Fair Use Policy.

Voor een betere gebruikservaring op onze website gebruiken wij cookies. Als u doorgaat op onze site gaan we ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft.