Choose country:
Choose language:
This is a demo of a seamless insert of an Icecat LIVE product data-sheet in your website. Imagine that this responsive data-sheet is included in the product page of your webshop. How to integrate Icecat LIVE JavaScript.

Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER

Nhãn hiệu:
The general trademark of a manufacturer by which the consumer knows its products. A manufacturer can have multiple brand names. Some manufacturers license their brand names to other producers.
Oracle
Tên mẫu:
Product name is a brand's identification of a product, often a model name, but not totally unique as it can include some product variants. Product name is a key part of the Icecat product title on a product data-sheet.
BI STD EDITION ONE FULL LIC USER
Mã sản phẩm :
The brand's unique identifier for a product. Multiple product codes can be mapped to one mother product code if the specifications are identical. We map away wrong codes or sometimes logistic variants.
CLEUTBISE1001
Hạng mục Không phân loại
Data-sheet quality: only logistic data imported
The quality of the data-sheets can be on several levels:
only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor.
created byOracle: a data-sheet is imported from an official source from a manufacturer. But the data-sheet is not yet standardized by an Icecat editor.
created/standardized by Icecat: the data-sheet is created or standardized by an Icecat editor.
Xem sản phẩm: 186
Thống kê này được dựa trên 96629 trang thương mại điện tử đang sử dụng (các gian hàng trực tuyến, các nhà phân phối, các trang web so sánh, các trang chủ hiệu dụng (ASP) thương mại điện tử, các hệ thống mua, vân vân) tải xuống tờ dữ liệu này của Icecat kể từ Chỉ các nhãn hiệu tài trợ mới có trong nội dung phân phối của free Open Icecat với 94454 thành viên sử dụng free Open Icecat..
Chỉnh sửa thông tin vào ngày: 20 May 2018 22:03:15
The date of the most recent change of the data-sheet in Icecat's system
Thêm>>>
Short summary description Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER:
This short summary of the Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER data-sheet is auto-generated and uses the product title and the first six key specs.

Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER

Long summary description Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER:
This is an auto-generated long summary of Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER based on the first three specs of the first five spec groups.

Oracle BI STD EDITION ONE FULL LIC USER