X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
3D tour
Bộ tai nghe có nhiều loại mẫu mã và chất lượng khác nhau, vì vậy chắc chắn bạn sẽ tìm được loại hoàn hảo cho cơ sở dữ liệu của bạn!
Giá thành (€)
On offer biz.jpg (1300)
Nối tai
Có sự khác biệt giữa những tai nghe được đeo ở tai ngoài và những tai nghe đeo ở xung quanh tai. Các tai nghe hở có các miếng xốp đệm đeo trên tai hoặc những vòng đệm ở xung quanh tai. Ngược lại, các tai nghe kín hầu như lúc nào cũng có những miếng đệm xung quanh tai.
Phong cách đeo
The way in which the device is worn.
Công nghệ kết nối
Relevance
Sennheiser

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Sony MDR-E9LP (MDRE9LP/BLU)

Sony MDR-E9LP , Intraaural, Màu xanh lơ, Màu trắng, 18 - 22000 Hz, dynamic, neodymium, mở

Koss

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
V7 HA300 (HA300-2NP)

V7 HA300, Đệm tai tròn, Đệm đầu, Màu đen, 20 - 20000 Hz, 140 x 165 x 50 mm, Có dây

Koss

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Koss

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Cyber Acoustics

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Lindy

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Maxell

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Kensington K33137 headphone (K33137)

Kensington K33137, Đệm tai tròn, 20 - 20000 Hz, Có dây, Vàng kim loại, Màu đen

Plantronics

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Plantronics BackBeat PRO (200590-05)

Plantronics BackBeat PRO, Đệm tai tròn, Đệm đầu, Bluetooth + 3.5 mm (1/8"), Màu đen, Màu tím, 20 - 20000 Hz,...

Maxell

(hiển thị biểu trưng (lôgô) của bạn)
We only include the brand logos of Open Icecat participants (sponsors) with whom we entered into a formal agreement to make their product content available for all their channel partners on their websites. Open Icecat is the most powerful network as it is used by 63485 channel partners already
Loading ...
No match found